Постоянното видеонаблюдение вече е задължително за дърводобивните фирми в България

Публикувано от Computer 16/11/2015 0 Коментар(и)

Наскоро правителството прие няколко изменения в Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии. Те бяха публикувани в брой 79 на Държавен Вестник. Oт 01.01.2016г. по чл. 206 от Закона за горите /ЗГ/, всички обекти, в които постъпва, преработва се, или от които се експедира дървесина са задължени да се оборудват със система за постоянно видеонаблюдение, която да отговаря на следните изисквания:
1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;
2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца;
3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;
4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.

 Лицата, изградили системата, ще издават сертификат или удостоверение, че същата съответства на изискванията посочени по-горе.
Собствениците и ползвателите на обекти вече са длъжни да осигуряват на служителите по контрол достъп до системата и записите от нея, а редът и условията за достъп вече се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАГ (Изпълнителна Агенция по Горите).
В случай че по обективни причини системата за видеонаблюдение прекъсне работа, собственикът или ползвателят на обекта е длъжен да уведоми в рамките на 30 минути съответната РДГ (Регионална Дирекция на Горите). Обектът може да продължи функционирането си само при условие, че се осъществява заснемане на постъпващата и експедираната дървесина, съответните превозни средства и документи, с които дървесината е доставена или експедирана, както и съхраняване на снимките на цифров носител, които да съдържат дата и час на заснемане.

 

* BulCam.bg извършва консултации и може да Ви бъде полезен при избора на подходящата система за видеонаблюдение за Вашия обект.
 

 

* BulCam.bg издава удостоверение, което гарантира, че монтираната система е в съответствие с изискванията на закона.

 

В таблицата по-долу са предложени примерни конфигурации подходящи за дърводобивни или дървопреработвателни предприятия:

 

Примерна конфигурация

  • DVR с 2 терабайта HDD, който да може да съхранява запис с времетраене 3 месеца
  • 1 x AHD камерa 1.3 мегапиксела с възможност за разчитане регистрационните номера на превозните средства
  • Захранващ блок за CCTV и 50 метра микрокоаксиален захранващ кабел

 

Снимка
 
Модел / Брой
Кратко описание
QH-D5104C

Aналогов HD (AHD) видеорекордер 4-канален, 1080P, H264, HDMI, VGA, AUDIO, LAN, 1x4TB HDD - QIHAN QH-D5104C

 

спецификация

QH-3139SC-N

AHD камера, водоустойчива, 1/3'' Sony "Exmor" CMOS, 1.3MP, 960P, 3.6 мм, IR 30 м - QIHAN QH-3139SC-N

 

спецификация

DT01ACA200

Твърд диск Toshiba 2TB 64MB 7200rpm SATA3

 

спецификация

 

422

Микрокоаксиален кабел RG59+2DC, 100 м., меден

спецификация

YK-10

 

1 брой

Захранващ блок за CCTV
 

спецификация

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 429.00 лв.


* Примерната оферта не включва цена за монтаж.

 

Новини