Избор на система за видеонаблюдение

Публикувано от Computer 02/03/2016 0 Коментар(и)

Осигуряването на сигурността в дома и на работното място, е нещо, към което се стремим усилено в наши дни. Факт е, че човек може да разчита първо на себе си и на средствата, с които разполага, за да защити себе си, близките си и своите материални притежания. Особено, ако притежавате един или повече търговски обекта, то видеонаблюдението е едва ли не e задължителен елемент, който трябва да бъде включен в общия план по осигуряване на безопасност и по-лесно протичане на работния процес.

 

Имате затруднения при избора на система за видеонаблюдение?

Определянето на параметрите, изграждането и употребата на система за видеонаблюдение съвсем не е лесна работа. Чрез инсталирането на една или няколко камери ще имате възможност само частично да следите случващото се в дома, магазина или офиса или в определен периметър от външен участък. Преди да поръчате конкретна система за видеонаблюдение, трябва да си отговорите на някои важни въпроси:

 1. Какво ще наблюдавате - закрити помещения или открити пространства?

Изборът на система за видеонаблюдение зависи изцяло от мястото, което ще бъде наблюдавано. Основната разлика е в избора на подходящи камери – за външно или вътрешно наблюдение и определянето на броя им и местата за техния монтаж.

 

 

 1. Обхват на видеонаблюдението?

Параметрите на видеосистемата се определят в зависимост и от големината на наблюдавания периметър. Това определя вида и броя на камерите, а също така и техните характеристики.

Ако се нуждаете от система за наблюдение на големи площи е желателно да се обърнете към специалист, който да на прави точните изчисления за избора на обектив на камерите (зоната, в която всички обекти ще се различават ясно), на очакваната загуба на сигнала (влошаване на картината), на минималната осветеност и разделителната способност на компонентите.

В системите за наблюдение, подходящи за дома, вилата или за малък офис, се използват предимно камери и обективи с формат 1/3" или 1/4". Те позволяват постигане на оптимално качество на работа на системата при минимални разходи за нейното изграждане.

 1. Кога ще се извършва наблюдението?

Важен фактор при избора на система за видеонаблюдение е времето за наблюдение – денем или нощем, или постоянно. При системи за денонощно наблюдение се избират инфрачервени камери, които дават възможност да се видят и запишат предмети и движение при пълен мрак. Когато желаете да получите висококачествено цветно изображение в денонощен режим, подходящи са и новите камери със StarLight технология.

 1. Каква резолюция на изображението искате да получите?

Някои камери служат за охраняване на големи открити пространства, където са не толкова важни дребните детайли, а самото движение. В този случай може да се избере по-евтин модел камера, която не дава перфектно изображение и възможност за приближаване и увеличаване на наблюдавания обект. Ако обаче наблюдението изисква да виждате лица на хора, номера на коли и други дребни детайли, трябва да се насочите към камери с по-чувствителен и мощен обектив.

 1. Избор на система за запис и съхранение

Начинът за наблюдение на охранявания обект - в обособено за целта помещение или в реално време чрез телефон или компютър - е особено важен при избора на системата за видеонаблюдение. Системите за онлайн видеонаблюдение са значително по-скъпи, но ви дават едно огромно предимство – пълен контрол и наблюдение по всяко време на денонощието.

 1. Индивидуално изградена или предварително окомплектована система за видеонаблюдение?

Тъй като една охранителна система е съвкупност от голям брой взаимносвързани компоненти, е важно да решите дали ще вложите повече средства за изграждане на индивидуална система за видеонаблюдение или ще ползвате фабрично окомплектована апаратура. Вторият вариант ви дава много по-малко възможности да пригодите системата към своите специфични нужди, но пък готовите системи за видеонаблюдение на дома са по-подходящи за хора без специални изисквания и с по-малко технически познания.

 1. Кой ще изгради системата за видеонаблюдение?

В случай, че решите да използвате готова (окомплектована система) можете и сами да се заемете с нейното изграждане, като спазвате стриктно указанията на производителя за монтаж и свързване на отделните компоненти. Когато, обаче имате специфични изисквания и по-особени потребности е добре да наемете специализирана фирма за изграждането на охранителната ви система.

 1. Какво включва една система за видеонаблюдение?

Една стандартна система за видеонаблюдение включва най-общо:

 • Охранителни камери
 • Записващо устройство (видео рекордер)
 • Свързващи кабели и конектори
 • Захранване
 • Твърд диск за съхранение на записите

Най-важният компонент от охранителната система са камерите. Техният брой, вид и начин на монтиране зависи изцяло от вашите цели при извършване на наблюдението. При определянето на вида и модела на камерите сe вземат предвид периметъра, мястото (открито или закрито), времето (денем или нощем) на наблюдението. Това са и основните параметри, които определят мястото на монтажа им.

Видеорекордерът не само приема, но и съхранява записите от охранителните камери. Неговият вид - дали ще бъде аналогов, цифров или комбиниран - се определя в зависимост от типа на камерите. Броят на камерите също определя вида на видеорекордера, като в зависимост от техния брой можете да избирате между 4, 8,16, 24 и 32 канални устройства.

Новини